Mina tjänster

Ditt arbetsgivarvarumärke

Ett starkt arbetsgivarvarumärke hjälper dig i både rekrytering, i att behålla dina anställda och ökar affärsmässig tillväxt och värde. Det ger dig dessutom stora konkurrensfördelar i "The war for talent".


Tillsammans skapar vi en oslagbar strategi och gör den levande i actions genom arbetssätt, marknadsföring och kommunikation, ambassadörskap och delaktighet.

Utveckla dina anställda

Rörligheten på arbetsmarknaden är större än någonsin idag och därför behöver vi vara tydligare och mer strukturerade för att inte tappa anställda i förtid.


Jag stöttar dig i att ta fram en hållbar plan, i att coacha och utbilda och arbetar fram arbetsmetoder som inte bara är aktuella här och nu utan också i en framtid där nytänk ska matcha nya generationer och ett förändrat arbetsliv.

Smart resursplanering

Vet du vilka resurser din organisation behöver om 3 år, 5 år och har du lätt att hitta dem?


Jag stöttar i såväl omvärldsanalyser, långsiktig planering, pre-boarding och onboarding. Tillsammans arbetar vi fram en strategi och en arbetsmetod som gör att din organisation är steget före i jakten på de bästa resurserna.

Andra behov?

Har du behov av utveckling eller stöttning inom andra områden? Då ska vi ses för att tillsammans ta reda på hur jag kan stötta dig bäst.


Jag har mångårig erfarenhet inom följande övriga områden:

  • Coachning
  • Operativt stöd till ledning och HR
  • Affärsutveckling
  • Styrelseuppdrag

Personlig utvecklare

Har du eller ditt företag behov av att komma framåt i er strategi, ert ledarskap eller utveckling? Då är en personlig utvecklare det du behöver. 


Långt ifrån alla människor eller företag vet vart de ska eller hur de ska ta sig dit. Jag jobbar som din personliga coach genom att utmana, vara bollplank och rådgivare och rekommendera nästa steg. Jag arbetar med både individer, med grupper och med företag och alltid anpassat efter din verksamhet för att undvika allt vad tillfälliga effekter heter. 


Utifrån regelbunden stöttning, föreläsningar och workshops eller rena utvecklingsåtgärder jobbar vi ihop mot att nå maximalt värde och effekt. 

Kontakt

Kontaktuppgifter om du vill nå mig på telefon, mail eller sms